ЕКСКУРЗИИ

 

Мари Травъл ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти
конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани,
предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
Мари Травъл ООД е регистриран администратор на лични данни.