ЕКСКУРЗИИ

 

 

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Номер на АДПБФП:    BG16RFOP002-2.092-0404-C01

Бенефициент: „МАРИ ТРАВЪЛ“ООД

Обща стойност: ………373,92………..лв., от които……317,83.………лв.
европейско и  …………56.09..……..лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край:      21.03.2021 г.

Резултати: Чрез полученото финансиране „Мари Травъл“ООД беше  подпомогната в усилията си да запази и продължи дейността на фирмата по време на пандемията от COVID-19.

С получената сума частично са  покрити  разходите на  „Мари Травъл“ООД за счетоводно обслужване за месеците юни и юли 2020г. при драстично намалени приходи от основната дейност на фирмата.

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Програма: BG16RFOP002-2.097-4452

Иновации и конкурентоспособност,
BG16RFOP002-2.097 – „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

«МАРИ ТРАВЪЛ»ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 675,15 лв.

Начало: 12.04.2021 .г.
Край:     12.07.2021 .г.

Проект и главна цел: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Процедура:  BG16RFOP002-2.101-2229

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

«МАРИ ТРАВЪЛ»ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 992,00 лв.

Начало: 30.07.2021 .г.
Край:     30.10.2021 .г.

 

 

 

 

 

Текстов линк: Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България- Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България<strong><a href=”http://www.maritravel.coм/” target=”_blank” title=”Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България</a></strong> – Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България


Мари Травъл - самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България

<a href=”http://www.maritravel.coм” target=”_blank”><img
src=”http://www.maritravel.co.uk/banners/468×60.jpg” alt=”Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България” width=”468″
height=”60″ border=”0″></a>


Мари Травъл - самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България

<a href=”http://www.maritravel.coм” target=”_blank”><img
src=”http://www.maritravel.co.uk/banners/200×200.jpg” alt=”Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България” width=”200″
height=”200″ border=”0″></a>


Мари Травъл - самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България

<a href=”http://www.maritravel.coм” target=”_blank”><img
src=”http://www.maritravel.co.uk/banners/200×100.jpg” alt=”Мари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България” width=”200″
height=”100″ border=”0″></a>


Мари Травъл - самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България

<a href=”http://www.maritravel.coм” target=”_blank”><img
src=”http://www.maritravel.co.uk/banners/125×125.jpg” alt=”FМари Травъл – самолетни билети, онлайн хотелски резервации, екскурзии в Лондон, ЮАР, на море в България” width=”125″
height=”125″ border=”0″></a>